bg   En  
   Новини
17.01.2014 - НАГРАДНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО КРАЯ НА XX ВЕК

Гостуваща изложба на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ - Смолян

     По повод 136 години от освобождението на града ни от османско владичество в залите на Историческия музей гостува изложбата „Наградната система на България от Освобождението до края на ХХ в.“ на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян.

       Представени са 206 автентични ордени, медали, знаци и почетни звания от наградната система на България, подредени по старшинство и периоди:

- Монархическа наградна система (1879-1944 г.)

- Наградна система на НРБ (1950-1991 г.)

Показаните отличия са от колекция „Фалеристика” на Регионален исторически музей „Стою Шишков”.

        Следвайки тематичната подредба и хронологична последователност, посетителите ще се запознаят с първия български орден „За храброст”, с най-високите степени на ордена „За военна заслуга” и почти всички степени на ордена „За гражданска заслуга” и техните звезди, с редица други ордени, медали и знаци от монархическата наградна система, свързани с историческото развитие на младата българска държава и водената от нея политика.

       Изложбата показва пълна колекция отличия от наградната система на НРБ. Показаните монархически ордени, медали и знаци, почти без изключение, са изработвани в чужбина, предимно по авторски проекти на чужденци. Държавните наградни отличия на НРБ са изготвени по авторски проекти на български художници и скулптори и са отсечени в Български монетен двор – София.

        Основната цел на авторите на изложбата е да запознаят музейната публика както с историята на българската наградна система, така и с високата художествена стойност на показаните образци като произведения на ювелирното изкуство.

       Изложбата е снабдена с подробни текстове и анотации за създаването, статута и степените на отделните държавни отличия. Факторите за възникването и развитието им са различни - в зависимост от обществено-политическия живот на страната, участието й във войните за освобождение и обединение на българските земи, смяната на династиите и владетелите, необходимостта от ознаменуване на различни събития от българската история и др. През годините държавните награди претърпяват промени и развитие. Най-важната им функция обаче - да се връчват за заслуги и отличие на проявилите се в името на България – ще остане неизменна и в бъдеще! 

        Откриването на изложбата е на 17.01.2014 г. в залите на Исторически музей от 17,30ч. и ще бъде отворена за посетители до края на месец март.