bg   En  
   Новини
Димитър Ковачев

       Отиде си още един човек, който беше емблематична фигура в живота на Асеновград. Дори само учител да беше, пак много хора щяха да го познават и да му целуват ръка с благодарност. Дори само палеонтолог да беше, пак учени и изкушени в науката люде щяха да се възхищават на работата му. Дори само уредник да беше, всеки, прекрачил прага на Палеонтологичния музей щеше да се впечатли от невероятното му излъчване. Димитър Ковачев беше всичко това - и учител, и палеонтолог, и музейник - но преди всичко беше човек с неспокоен дух, отдаден до краен предел на работата си и на хората, които споделяха неговата кауза.            

       Поклон пред светлата му памет!