bg   En  
   Новини
ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА "ГРИЖА ЗА ИСТОРИЯТА"

В нощта на музеите – 30 септември 2016 година – в централната сграда на Исторически музей – Асеновград от 18 часа ще бъде открита фотодокументална изложба, наречена „Грижа за историята“ и е свързана с 90-годишнината от създаването на Археологическо дружество „Сварог“ в Асеновград.


Фотодокументалната изложба представя създаването, развитието и дейността на археологическото дружество. Интелектуалците от „Сварог“ изграждат основите на музейното дело в Асеновград. Мисията им е наследена от следващите поколения историци, които провеждат системни археологически проучвания, издават специализирани научни трудове, обогатяват музейните пространства.


Чрез фотографии, фотокопия на оригинални документи от фонда на музея и други – изложбата проследява как се заражда идеята за опазване на културно-историческото наследство на града.


Грижата за миналото, е грижа за бъдещето!


Очакваме Ви!