bg   En  

  Училище  “Свети Георги”

    Експозицията на Историческия музей, посветена на просветата и културата в Асеновград от края на XIX  и началото на XX век е разположена в училището  “Свети Георги”. То се намира до храм  „Свети Георги” в квартала Амбелино и е първата, строена по план училищна сграда в града непосредствено преди Освобождението. След реконструкцията си през 2000 г.  тя представлява обширна сграда с две изложбени зали на първия етаж и четири големи помещения на втория.
    След предоставянето на училището за нуждите на музея през 2006 г. специалистите направиха нужното, тук  да се илюстрира по нестандартен начин общественият, просветният  и културен живот на града от края на XIX до 30 – те години на XX век. Изложбените зали на долния етаж са място за организирането на много авторски, тематични и други изложби. 
В една от залите на втория етаж може да се види възстановка на училищна стая от епохата. В друга е пресъздадена атмосферата  на книжарницата “Ганди”. В трета зала са представени обществено – културните дружества от края на XIX  и началото на XX  век  - читалище, “Певческо дружество”, „Българска Гражданска дружба”, църковната институция  в и около града .
Според музейните специалисти представянето на музейната експозиция  е съобразено с принципа “ музей – форум “ и с осигуряване на приемственост между минало и съвременност. Това означава, че  музейната функция на  пространството е дискретна и така то максимално  се използва за съвременни обществени, образователни и културни дейности.