bg   En  

  Археология
 

Отдел "Археология" е с най-стария фонд в Исторически музей - Асеновград. Той е наследник  на  археологическата сбирка, създадена от археологическо дружество "Сварог" през 1926 г.  в сградата на гимназия "Княз Борис І" или днешното училище ПУ "Патриарх Евтимий", с което се поставя началото на музейното дело в града. 

В отдел "Археология" са включени научните раздели Праистория, Античност, Средновековие и Нумизматика. Движимите културни ценности, съхранявани във фонда са от археологически проучвания и дарения. Във фонда са включени 3854 движими културни ценности, които представят облика на  материалната и духовна култура на Асеновград и региона от края на VII хилядолетие пр. Хр. до  края на XIV век. Сред тях са неолитната керамика от селищната могила при село Мулдава, халколитната идолна пластика от селищната могила при село Руен, оръдия на труда от бронзовата епоха, богата колекция от оброчни плочки на гръко-римските божества и тракийският херос, колесница от римската епоха, артефакти от Късната Античност. Средновековието и Второто българско царство са представени с кухненска, трапезна и художествена керамика, предмети на култа, накити, оръжия от обектите Станимахос, Асенова крепост,  крепоста Воден и др. Те са добити чрез системни археологически проучвания и разкопки. 

Фондът на отдел "Археология" притежава и богата нумизматична колекция от монети на тракийските градове и владетели; македонски градове и владетели; елински полиси; римски републикански, императорски и римски колониални монети; монети на Източната римска империя - Византия; латински и български имитативни монети; монети на царете от Второто българско царство, монети  на венецианските дожове и др.

Наред със събирателската, фондовата и научно-изследователската работа, отделът подготвя и голям брой изложби в залите на Исторически музей - Асеновград, регионалните и национални музеи, както и в чужбина.

В момента уредник на отдела е Запрянка Кръстева.