bg   En  

  Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев”

    Палеонтологичият музей е създаден по инициатива на НПМ-БАН на основата на палеонтологичната сбирка, развита в продължение на десетилетия от дългогодишния учител по биология в Асеновградската гимназия – Димитър Ковачев. Внушителната палеонтологичната сбирка на музея представлява изключително научно и културно богатство, което продължава да се разраства. Освен корали, амонити и други фосилни безгръбначни, колекцията представя преди всичко изкопаеми бозайници. По своя обем това е най-голямата в България колекция от неогенски гръбначни животни.
    Над 30000 образци наброява научната колекция от късномиоценски бозайници. Постоянно към тях се прибавят нови изкопаеми, извличани от тонове фосилоносни седименти, складирани в депата на музея. Към колекцията се числят многобройни останки от изкопаеми коне (хипариони), антилопи, хищници, хоботни(мастодонти и дейнотерии), маймуни и др. Изключителна научна стойност имат стотиците добре запазени черепи и черепни фрагменти на трипръсти коне-хипариони, на антилопи и газели, уникалният скелет на леопардоподобния метайлурус, целите черепи на мечката – индарктос и на саблезъбия тигър – мехайродус, черепите на маймуната мезопитекус и други. Тези останки дават възможност за очертаване на пътищата на развитието на природната обстановка у нас и в Европа в късния миоцен, през туролия – преди повече от 7 милиона години. Научната и културна ценност на палеонтологичната сбирка, богатството на експозицията и научните депа правят асеновградския филиал един от най-значимите музеи, представящи древният животински свят от времето на хипарионовата фауна в Европа.
    Първият етаж на музейната експозиция показва еволюцията на хоботните животни. Особено атрактивен между всички експонати е почти 4,5 метровият скелет на древен дейнотерий. Вторият етаж разкрива в своите 30 витрини хипарионовата фауна от меота на България и нейното разнообразие. Представата за древната природа от това време дават най-вече изкопаемите видове от находището при гр. Хаджидимово от преди 8 мил.год.
    Масовите останки от хипариони, газели, антилопите трагопортакс и палеореас, жирафите, носорозите и халикотериите представляват една фауна, близка по своя облик на днешната фауна от гористата африканска савана.