bg   En  

ИСТОРИЯ XV - XIX век
 

 Отделът е част от структурата на Исторически музей – Асеновград още от неговото основаване. Изследователската и събирателска работа на уредниците е свързана с проучването на обществено-икономическата, социална и културна история на града и региона във вековете на османското владичество. Във фонда на отдела са включени над 180 архивни единици, които представляват документи, снимки, старопечатни книги и ръкописи. Богата е сбирката от османски документи, свързани с икономическия живот на асеновградския край през 19 век. Много ценна е колекцията от временни постъпления – ценни икони, църковна утвар, старопечанти книги и др. Освен научна стойност, експонатите, съхранявани във фонда на отдела имат и безспорни експозиционни качества и успешно са включвани в регионални и национални изложби.


 В момента уредник на отдела е Мина Христемова.