bg   En  


ЕвроВизия. Музеите представят Европа

   Историческият музей - Асеновград е уреден през 1971 г. в приспособена за целта сграда, построена през 1895 г. като Дом на офицера. В музейната експозиция на площ от 200 кв.м в три зали и 3 отдела са експонирани 1000 музейни единици.
   Отдел "Археология" запознава с живота в нашия край от 7000 г. пр. н.е. насам. Показани са каменни и костни оръдия на труда, култови и битови предмети. Музейната керамика от неолита поразява с красотата и смелите творчески решения. Много характерни са експонираните произведения на праисторическата култова пластика и зооморфни съдове. Изключителна е находката от землището на село Мулдава - керамичен съд с форма на елен.
   Каменни брадви с дупки, костни плоски идоли, керамика и др. показват човешкото развитие през халколита. Особен интерес представлява глинен женски идол, символ на плодородието, с художествено натуралистично деформиране на тялото като обект на култ.

   Палеонтологичият музей "Димитър Кочавев” създаден по инициатива на НПМ-БАН на основата на палеонтологичната сбирка, развита в продължение на десетилетия от дългогодишния учител по биология в Асеновградската гимназия – Димитър Ковачев. Внушителната палеонтологичната сбирка на музея представлява изключително научно и културно богатство, което продължава да се разраства. Освен корали, амонити и други фосилни безгръбначни, колекцията представя преди всичко изкопаеми бозайници. По своя обем това е най голямата в България колекция от неогенски гръбначни животни. Над 30000 образци наброява научната колекция от късномиоценски бозайници. Постоянно към тях се прибавят нови изкопаеми, извличани от тонове фосилоносни седименти, складирани в депата на музея. Към колекцията се числят многобройни останки от изкопаеми коне(хипариони), антилопи, хищници, хоботни(мастодонти и дейнотерии), маймуни и др.

   Училище  “Свети Георги”

   Експозицията на Историческия музей, посветена на просветата и културата в Асеновград от края на XIX и началото на XX век.
   В една от залите на втория етаж може да се види възстановка на училищна стая от епохата. В друга е пресъздадена атмосферата на книжарницата “Ганди”.

   Етнографска експозиция

    Експонирани са мъжки и женски костюми от края на ХІХ век. Интерес представлява латерната, изработена от местен майстор. С картини на местния художник Коста Форев са представени обичаите "Калиница" и градския карнавал на Заговезни.
   В избата има експозиция на местното лозарство и винарство от античността до средата на ХХ век.

   Асенова крепост

    Средновековната Асенова крепост се намира на 3 км. южно от Асеновград и разположена на скалист връх над левия бряг на река Асеница. Най-ранните археологически находки датират от V-ІV в. пр. Хр., когато траките, оценили непристъпността на терена, построяват укрепление тук. Районът на крепостта е обитаван и през римската и ранновизантийската епоха.